Kriterier

Kriterier

Kriterier for kommende ansøgere til TAK

Når trænerne vurderer, om spillerne er klar til håndboldlinjen, bliver der lavet en helhedsvurdering ud fra en lang række parametre. Der bliver således både kigget på nuværende niveau, men i lige så høj grad til spillerens potentiale og ihærdighed, da målet med arbejdet er langsigtet.

 

Den enkelte spiller bliver således vurderet både på tekniske færdigheder, taktiske evner og deres fysik.

Men der lægges desuden meget vægt på spillerens mentalitet – altså spillerens indstilling og lyst til (al slags) træning.

 

Talent er ikke nok, hvis man drømmer om en fremtid som elitespiller, og derfor vil vi se spillere, der vil arbejde for tingene.

 

Ansøgningsskema TAK 2023-2024

https://www.talentherning.dk/t...

 

Retningslinjer for optagelse: 

Klubben har ansvaret for hvem og hvor mange der kan optages. Søger flere optagelse inden sidste ansøgningsfrist er det klubbens afgørelse hvem, der skal optages.

 

Er der for mange, der søger optagelse, vil klubben afgøre hvem som optages og hvem som kommer på venteliste. Såfremt man stadig er interesseret i projektet, skal den pågældende søge optagelse på ny.

 

Ansøgninger efter tidsfrist vil kunne komme på en venteliste som prioriteres af klubben og Talent Herning og talentkoordinator.

Opstartsdatoer for ansøgere til 7. og 8. klasser efter tidsfristen, er efter efterårsferien og efter juleferien. (Ved helt særlige tilfælde ved stort potentiale og niveau efter vinterferien). Disse ansøgninger skal være afleveret min. 30 dage inden ovenstående deadlines. 

 

Opstartsdatoer for ansøgere til 9. klasse efter tidsfristen, er efter sommerferien og senest efter efterårsferien. 

Der kræves et særligt potentiale og niveau for optagelse.

Ved tilflytning kigges der individuelt på hver sag.

 

Ansøgeren kan blive opfordret af sin træner til at søge optagelse på TAK, men man kan også komme på eget initiativ. Ansøgerne vurderes af velkvalificerede håndboldtrænere ved to fælles åbne træninger, og udvælges ved to udtagelsestræninger i januar og februar.

 

Samtlige ansøgere får besked pr. mail eller telefonisk, om de er sportsligt godkendte eller ej.

 

Når der søges optagelse, skal der foreligge en udtalelse fra nuværende skole. 

 

Klubben afgør suverænt om krav og forventninger til den enkelte spiller er opfyldt og derfor kan optages.

 

Klubben optager elever både fra lokale og regionale klubber, men det er først og fremmest talentet, der er afgørende. Ansøgere efter tidsfristen skal søge om optagelse på linje med alle andre næstfølgende år.

 

Klubben opfordrer til et 3-4 årigt forløb.

 

Der foretages ny optagelse både til 10. klasse og til ungdomsuddannelserne (f.eks. HHX, STX, HTX, HG og HF).Kriterier for elever på TAK

Retningslinjer ved manglende opfyldelse af forventninger og krav: 

Det er klubbens afgørelse, om spilleren kan fortsætte på håndboldlinjen, såfremt krav og forventninger ikke indfries. Det er også klubbens opfattelse, at der skal være en fair mulighed for at rette op for at kunne fortsætte på håndboldlinjen. Derfor vil der være et forløb med samtaler og mulighed for at udvise forbedringer. Samtalerne i forløbet kaldes “Bekymringssamtaler”.

 

Forløbet vil være:

  1. Træneren afholder en “bekymringssamtale” med spilleren. Under samtalen vil spilleren få en forklaring og anvisninger til forbedringer for at kunne fortsætte på håndboldlinjen. Tidsperioden aftales på mødet.
  2. Udvises der ikke forbedringer, vil der blive indkaldt til en ny samtale med kontakt til forældre. 


Hvis der stadig ikke er sket en ændring, vil der blive taget en beslutning om talentet kan forsætte på linjen.

Den første samtale afholdes mellem træner og spiller uden orientering til forældre. Via denne samtale har spilleren mulighed for at udvise ansvar ved at forbedre sig. 

Håndboldlinjen vil gerne udvikle ansvarlige og hele unge mennesker. Derfor er forløbet uden forældre orientering ved første samtale. Det forventes at de fleste ansvarlige unge i en sådan situation også vil tale med sine forældre om situationen. Dette er spilleres eget valg. I langt de fleste situationer ender sagen her. Spilleren sørger for at forbedre sig og fortsætter helt som før samtalen.