Kriterier
Kriterier

Når trænerne vurderer, om spillerne er klar til håndboldlinjen, bliver der lavet en helhedsvurdering ud fra en lang række parametre. Der bliver således både kigget på nuværende niveau, men i lige så høj grad til spillerens potentiale, da målet med arbejdet er langsigtet.

Den enkelte spiller bliver således vurderet på tekniske færdigheder (tacklinger, bolderobringer, afleveringer, finter, skudformer), taktiske evner (rumfornemmelse, placeringsevne, forudseenhed) og fysisk trænérbarhed (motorik, bevægelser, kropsstammestyrke, højde, drøjde).

Men der lægges desuden meget vægt på spillerens mentalitet – altså spillerens indstilling til (al slags) træning.

Talent er ikke nok, hvis man drømmer om en fremtid som elitespiller, og derfor vil vi se spillere, der vil arbejde for tingene.

Ansøgningsskema TAK 2017-2018 (indsæt link til nyt skema her!!!)

Retningslinjer for optagelse: Klubben har vedtaget, at der kan optages minimum 9 spillere og maksimum 18 – 20 spillere. Søger flere spillere end max. antal optagelse inden sidste ansøgningsfrist, er det klubbens afgørelse hvilke spillere, der skal optages og om der eventuelt skal dispenseres fra max. antal.

Er der for mange visiterede ansøgere i forhold til, hvor mange elever, der kan optages det pågældende år, vil man kunne komme på en prioriteret venteliste. Ventelisten er kun for det gældende skoleår, og den slettes årligt. Såfremt man stadig er interesseret i projektet, skal den pågældende søge optagelse på ny.

Ansøgeren bliver udvalgt af sin træner og opfordret til at søge optagelse på TIK. Dette betyder, at man er indstillet til visitation. Ansøgerne visiteres derefter af velkvalificerede håndboldtrænere ved en fælles træningssamling.

Visitation foretages i januar. Dato og sted vil fremgå af HFH’s hjemmeside.

Samtlige ansøgere får besked pr. post om de er visiteret eller ej.

Visiterede ansøgere bliver indkaldt til en personlig samtale, hvor krav og forventninger gennemgås.

Når der efter opfordring fra træner søges optagelse, skal der foreligge en udtalelse fra nuværende skole samt fra træneren i klubben. Udtalelsen bør som minimum omfatte elevens/spillerens evne til at arbejde selvstændigt, gruppesamarbejde samt ikke mindst om han/hun er seriøs med hensyn til sin sport.

Klubben afgør suverænt om krav og forventninger til den enkelte spiller er opfyldt og derfor kan optages.

Klubben optager elever både fra lokale og regionale klubber, og klubben tilstræber en ligelig kønsfordeling, men det er først og fremmest talentet, der er afgørende. Ansøgere efter tidsfristen skal søge om optagelse på linje med alle andre næstfølgende år.

Klubben opfordrer til et 3-4 årigt forløb.

Der foretages ny visitation både til 10. klasse og til ungdomsuddannelserne (f.eks. HHX, STX, HTX, HG og HF).

Retningslinjer ved manglende opfyldelse af forventninger og krav Det er klubbens afgørelse om spilleren kan fortsætte på håndboldlinjen, såfremt krav og forventninger ikke indfries. Det er også klubbens opfattelse, at der skal være en fair mulighed for at rette op for at kunne fortsætte på håndboldlinjen. Derfor vil der være et forløb med samtaler og mulighed for at udvise forbedringer. Samtalerne i forløbet kaldes

“Bekymringssamtaler”.

Forløbet vil være:

1. Træneren afholder en “bekymringssamtale” med spilleren. Under samtalen vil spilleren få en forklaring og anvisninger til forbedringer for at kunne fortsætte på håndboldlinjen. Der gives en 14 dages periode til at udvise forbedringer.

2. Udvises der ikke forbedringer vil der blive indkaldt til en ny samtale med kontakt til forældre. Her vil der igen blive givet en 14 dages periode til forbedringer.

3. Hvis der stadig ikke er sket en ændring vil der blive sendt et brev til hjemadressen med besked om, at spilleren nu har 14 dage til markant at forbedre sig og i modsat fald vil blive frataget sin plads på håndboldlinjen og derfor ikke længere kan gå i idrætsklassen.

Den første samtale afholdes mellem træner og spiller uden orientering til forældre. Via denne samtale har spilleren mulighed for at udvise ansvar ved at forbedre sig.

I de meget få og mere alvorlige situationer, hvor der ikke udvises forbedringer forsættes forløbet som anført ovenfor. Da der her vil være tale om en mere problematisk situation inddrages forældrene.

Håndboldlinjen vil gerne udvikle ansvarlige og hele unge mennesker. Derfor er forløbet uden forældre orientering ved første samtale. Det vurderes at de fleste ansvarlige unge i en sådan situation også vil tale med sine forældre om situationen. Dette er spilleres eget valg. I langt de fleste situationer ender sagen her. Spilleren sørger for at forbedre sig og fortsætter helt som før samtalen.

TAK elevers obligatoriske deltagelse i Forskningsprojekt Optagelse på TAK Håndboldlinjen vil også medføre deltagelse i et forskningsprojekt, der er et samarbejde mellem Herning Elite, Herning Ishockeyklub og Herning Forenede Håndboldklubber. Forskningsprojektet er startet på grundlag af TAK (tidligere TIK), da det endnu er ret nyt i Danmark, at man øger træningsmængden for så unge mennesker som ned til 12-13 års alderen. Projektet omfatter de unge mennesker, der går på TAK håndbold og ishockey linjen samt ”kontrolpersoner”, som er holdkammerater, der ikke går på TAK. Ved optagelse på TAK indkaldes via Herning Elite til informationsmøde om forskningsprojektet, men kort fortalt vil det betyde fysiske undersøgelser som kondition, balance, muskelstyrke, reaktionsevne, højde, vægt og kropssammensætning én gang om året samt interview omkring psykiske og sociale aspekter én gang årligt. Interviewet vil foregå under en træningssession, mens de fysiske test vil tage 2-3 timer (årligt) af det unge menneskes tid – typisk lige efter skoletid – og vil blive foretaget af ergo- og fysioterapeutstuderende. Man følger de unge mennesker så lang tid som muligt – dog max. 10 år. Dette for at blive klogere på, om vi med den øgede træningsmængde også øger risikoen for flere skader eller om den øgede træningsmængde stimulerer vækst og muskel-  styrke samt vurdere den psykiske og sociale effekt af mere koncentreret og fokuseret skolearbejde og træning samt værdien af tidlig egen ansvar.