Forventninger og mål

Forventninger og mål

Forventninger til spilleren: 

Spilleren skal kunne arbejde selvstændigt samt i grupper i forhold til det planlagte forløb. Dette er fundamentet for at kunne få optimalt udbytte af træningen.

Der skal være en stor interesse i at udvikle sig selv som håndboldspiller.


Da optagelse på håndboldlinjen er for at udvikle sit eget håndboldtalent, vil det ikke kunne kombineres med at der dyrkes andre sportsgrene.

Der er ikke fritagelse for træning ved skader. Der er mødepligt og træningstøj medbringes til hver træning. Det er trænerens opgave at tilrettelægge træningsprogrammer i forhold til skader/ skadesforløb.

Træningstid er “skoletid” og der kan derfor ikke accepteres gentagne afbud og fravær. Dette kan medføre “bekymringssamtale” og dermed en risiko for at miste sin plads på håndboldlinjen.


Trænerne vil i samarbejde med spilleren lave en udviklingsplan omhandlende procesmål, som eleven skal fokusere på og intensivt på at forbedre. Planen vil indgå som et element igennem forløbet/skoleåret. Der arbejdes også med forventning til struktur, og herunder at spilleren udarbejder ugeplaner over sin hverdag, som skal sendes hver uge.


'Spilleren skal til enhver tid sørge for at have fornuftige søvn- og kostvaner for at kunne optimere sin træning og udvikling. Dette betyder blandt andet, at spilleren møder frisk og veludhvilet til samtlige træninger.

Udover betalingen for at gå på håndboldlinjen på TAK, så forventes det også, at man anskaffer sig forskelligt træningsudstyr i form af bolde, elastikker, foamroller og lignende.

 

Forventninger til forældre: 

Det er en stor beslutning at søge optagelse i en idrætsklasse. Her forventes det fra HFH’s side, at forældre forinden ansøgning drøfter forventninger, krav og konsekvenser ved en optagelse med sit barn. Det er meget vigtigt, at det unge menneske er godt forberedt og forstår, hvad der siges ja til. At søge optagelse er “ikke for sjov”. Det er en beslutning, som får stor indflydelse på hverdagen. Et andet vigtigt punkt er også, om det unge menneske er fuldstændig overbevist om, at håndbold skal være en så stor del af deres liv.


Klubben forventer, at forældrene er lige så seriøst indstillet overfor håndboldlinjen som spilleren. Grundlæggende vil en seriøs indstilling hos forældre smitte positivt af på barnet.

Forældre skal yde støtte til barnet, når der helt naturligt kommer perioder, med mindre gejst overfor håndbold. Her er forventninger ikke anderledes end det vil være fra skolens side.


Forældrene har et medansvar for, at spilleren sørger for fornuftige søvn- og kostvaner i sin hverdag. Herunder også, at der hver dag indtages et solidt morgenmåltid, samt et sundt og nærende mellemmåltid både formiddag og eftermiddag. Der er mulighed for madordning til middagsmad, men en god madpakke hjemmefra kan være lige så god.


Forældre, hvis børn, der optages på håndboldlinjen, har et ansvar for at sætte sig ind i og sige ja til projektets retningslinjer, forventninger og informationer. 

 

MÅL:


Skolen er til en hver tid det vigtigste (1. prioritet). – Individuel udvikling. – Hver elev skal kende og efterleve sine egne udviklingsmål. Overholdes skolearbejdet ikke, er der ingen morgentræning.