Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens aktiviteter og økonomi. Bestyrelsen udstikker rammerne for udvalgene, som er klubbens udførende part sammen med trænere og frivillige.

Bestyrelsen afholder typisk 8-10 møder om året.

Du er meget velkommen til at kontakte et eller flere af bestyrelsens medlemmer, hvis du har spørgsmål eller ideer/emner du ønsker at bestyrelsen skal forholde sig til.

Formand
Jesper Ganderup Nielsen
 23 30 94 86
 jesper@skolegade82.dk
 Skolegade 82, 7400 Herning
Kasserer
Mogens Eis
 30 67 80 40
 mogens_eis@hotmail.com
Medlem
Jacob Tejlmand
 22 67 78 40
 jacob.tejlmand@live.dk
Medlem
Lasse Brøste
 27 88 02 61
 lasse.broste@gmail.com
Medlem
Martin Meedom
 28 12 01 41
 martinmeedom@hotmail.com
 Fynsgade 71A, 7400 Herning
Medlem
Sarah Hedeager
 24 60 60 57
 sarah.knud@os.dk
 Rugvænget 29, 7400 Herning