Frivillige til HFHs venner fundet

Frivillige til HFHs venner fundet

Det er med stor glæde at bestyrelsen kan konstatere, vi nu er fyldt op med hjælp til banko hos HFHs venner for de kommende to kvartaler. Dvs. vi reelt nu har mulighed for at søge om økonomiske midler til klubbens aktiviteter.

En stor tak for hjælpe til dem der har meldt sig skal lyde fra hele klubben og alle spillere.

Til orientering, så drejer det sig reelt kun om to aftener i kvartalet pr. frivillig. Rimelig overkommenlig opgave og indsats med stor effekt for klubben. Håber det gør det lettere at skaffe frivillige til opgaven næste gang det bliver aktuelt.

Share this Post