Akut hjælp til klubben

Akut hjælp til klubben

Klubben har brug for min. 4 personer til at påtage sig vagter hos vores støtteforening, HFHs Venner, hvis klubben skal gøre sig håb om at modtage støttepenge i år. Bestyrelsen har søgt om 150.000 kr til en række aktiviteter, så det er altafgørende at vi får denne hjælp.… Læs mere

SoMe hjælp søges

SoMe hjælp søges

Kunne du tænke dig at hjælpe med at få Herning FH til at være mere aktiv på de sociale medier? Har du ideer til hvordan klubbens mange hold og spillere kan blive mere synlige? Så er du meget velkommen til at kontakte Thomas Hannibal for en snak om muligheder.… Læs mere

Ny bestyrelse

Ny bestyrelse

Der blev valgt en ny bestyrelse på generalforsamlingen den 4. februar. Michael Poulsen, Anker Søndergaard og Thomas Hannibal blev genvalgt. Jesper G. Nielsen og Lasse Brøste blev valgt ind som nye medlemmer.

Bestyrelsen har afholdt 2 møder siden da, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Michael Poulsen som formand og Anker Søndergaard som kasserer.… Læs mere

Generalforsamling 4. feb.

Generalforsamling 4. feb.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Herning Forenede Håndboldklubber mandag den 4. februar 2019 kl. 19.00 i Sportscenter Herning, mødelokale 1.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg nedsat under foreningen
 4. Forelæggelse af regnskab til
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingentsatser
  7.Valg
Læs mere
Referat ekstraordinær generalforsamling d. 23/9-18

Referat ekstraordinær generalforsamling d. 23/9-18

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Ændringer i klubbens vedtægtsændringer
 4. Ændring af klubbens regnskabsår
 5. Indføre divisionstillæg til kontingentet

Ca. 40 var dukket op.

 

Ad. 1

Anker er valgt.

Indkaldelsen er indkaldt rettidigt. Opslag har været ophængt ved klublokalet. Generalforsamlingen gyldig.… Læs mere

Nyt fra bestyrelsen og sportsligt udvalg

Nyt fra bestyrelsen og sportsligt udvalg

Bestyrelsen har besluttet at Sportsligt udvalg fremadrettet består af:

 • Lasse – ansvarlig op til u 12 (Drenge/Pige)
 • Kenneth – Ansvarlig U 14 og U 16 (Drenge/Pige)
 • Morten – Ansvarlig U 18 og opefter (Drenge/Pige)
 • Michael – Bestyrelsesrepræsentant.

Sportsudvalg primære opgave i denne tid er, at få kommende sæson trænerkabale til at gå op.… Læs mere

Bestyrelsen genvalgt på generalforsamlingen

Bestyrelsen genvalgt på generalforsamlingen

Et lille antal medlemmer var dukket op til generalforsamlingen den 31. januar, hvor de var med til at genvælge bestyrelsen, godkende regnskabet, godkende ændringer i vedtægterne, fastsætte kontingent (samme som forrige år) og genvælge revisorer og suppleanter.

På generalforsamlingen berettede formanden, Benjamin, om det forgangne år.… Læs mere