Indkaldelse til generalforsamling 24/2 kl. 19

Indkaldelse til generalforsamling 24/2 kl. 19

Sted: Sportcenter Holing
Tid: 19.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra udvalg nedsat under foreningen
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingentsatser
  7. Valg af mellem 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Evt.
Læs mere
3 på stribe

3 på stribe

Da HFH U15 pigers 2. hold før jul rykkede op i 1. division var målet for sæsonen i princippet opnået. Pigerne havde præsteret flot og sikrede sig oprykning allerede i næstsidste spillerunde.

Efter jul endte de så i en pulje, hvor de som de eneste var oprykkere fra 2.… Læs mere

14 timers Sport 2019

14 timers Sport 2019

HFH var blevet spurgt af DR, om vi kunne stille med 50 børn til åbningsshowet til Sport 2019. Det kunne vi – uden problemer blev alle pladser taget af U11 og U13 drenge og piger.

Programmet for dagen så langt ud.… Læs mere