Indkaldelse til generalforsamling 24/2 kl. 19

Indkaldelse til generalforsamling 24/2 kl. 19

Sted: Sportcenter Holing
Tid: 19.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra udvalg nedsat under foreningen
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingentsatser
  7. Valg af mellem 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Evt.
Læs mere