Generalforsamling 4. feb.

Generalforsamling 4. feb.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Herning Forenede Håndboldklubber mandag den 4. februar 2019 kl. 19.00 i Sportscenter Herning, mødelokale 1.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra udvalg nedsat under foreningen
  4. Forelæggelse af regnskab til
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingentsatser
    7.Valg
Læs mere