TAK - TalentKlasserne på Sønderager

Hvorfor er Herning FH med?

Herning FH har valgt at gå med i projekt "idrætsklasser" (7., 8., 9. og 10. klasse) på Skolen på Sønderager, idet klubben ønsker at støtte Herning Kommunes initiativ om eliteidræt og talentudvikling. Inden for den lokale og regionale sport er projektet en god mulighed for talentudvikling i et elitært miljø. Projektet er en mulighed for at få udviklet et miljø, hvor der arbejdes seriøst og sportsligt kvalificeret med unge mennesker. Ved at gå med i projektet har klubben mulighed for at videreudvikle lokale ungdomsspillerne, som skal være med til at sikre et godt fremtidspotentiale i dansk håndbold.

Tankerne bag projektet er, at der skal udvikles talent. Derfor er "håndboldlinjen" ikke for alle. Klubben har således valgt, at der skal være regler omkring optagelse på håndboldlinjen. Derudover er der en lang række forventninger og krav som optagne elever samt deres forældre forpligter sig til.

Til gengæld vil klubben til enhver tid forsøge at stille bedst mulig kvalificeret trænerkapacitet til rådighed.

Se præsentation af skolen og talentklasserne

 

Hvorfor er Herning FH med?

Herning FH har valgt at gå med i projekt "idrætsklasser" (7., 8., 9. og 10. klasse) på Skolen på Sønderager, idet klubben ønsker at støtte Herning Kommunes initiativ om eliteidræt og talentudvikling. Inden for den lokale og regionale sport er projektet en god mulighed for talentudvikling i et elitært miljø. Projektet er en mulighed for at få udviklet et miljø, hvor der arbejdes seriøst og sportsligt kvalificeret med unge mennesker. Ved at gå med i projektet har klubben mulighed for at videreudvikle lokale ungdomsspillerne, som skal være med til at sikre et godt fremtidspotentiale i dansk håndbold.

Tankerne bag projektet er, at der skal udvikles talent. Derfor er "håndboldlinjen" ikke for alle. Klubben har således valgt, at der skal være regler omkring optagelse på håndboldlinjen. Derudover er der en lang række forventninger og krav som optagne elever samt deres forældre forpligter sig til.

Til gengæld vil klubben til enhver tid forsøge at stille bedst mulig kvalificeret trænerkapacitet til rådighed.

Se præsentation af skolen og talentklasserne

 

EIK -Elite Idræts Klasserne - Her fortsætter TAK

Eliteklassen er et projekt, startet i et samarbejde imellem HHX Herning, Herning Elite og de lokale idrætsforeninger, og omfatter i dag ungdomsuddannelserne nævnt nedenfor.

I eliteklassen arbejdes der med to ugentlige morgentræninger tirsdag og torsdag.

Formålet med træningerne er, at udbygge på spillerens individuelle tekniske færdigheder, samt at styrke spilleren fysiske træning. De konkrete træninger vil være opbygget med fokus på spillerens tekniske og taktiske færdigheder. Eksempelvis afleveringsteknik, skudteknik, fintetræning og vurderingsspil.

Spillerne der deltager i morgentræningerne er elever fra Handelsskolen-HHX Herning, Herning Gymnasium-STX, Højere Teknisk Eksamen-HTX Herning og Højere Forberedelses eksamen-HF. D går i samme klasse og har tilrettelagt et skema, således at de kan deltage i morgentræningerne, uden dette påvirker deres skolearbejde.

Eleverne er forpligtet til at komme til morgentræningerne og er medansvarlige i at træningerne giver det ønskede udbytte.

I tilfælde af afbud i forbindelse med sygdom eller andet melder eleverne telefonisk tilbage til træneren hurtigst muligt, gerne dagen før.