Hvorfor er Herning FH med?
Herning FH har valgt at gå med i projekt “idrætsklasser” (7., 8., 9. og 10. klasse) på Skolen på Sønderager, idet klubben ønsker at støtte Herning Kommunes initiativ om eliteidræt og talentudvikling. Inden for den lokale og regionale sport er projektet en god mulighed for talentudvikling i et elitært miljø. Projektet er en mulighed for at få udviklet et miljø, hvor der arbejdes seriøst og sportsligt kvalificeret med unge mennesker. Ved at gå med i projektet har klubben mulighed for at videreudvikle lokale ungdomsspillerne, som skal være med til at sikre et godt fremtidspotentiale i dansk håndbold.

Tankerne bag projektet er, at der skal udvikles talent. Derfor er “håndboldlinjen” ikke for alle. Klubben har således valgt, at der skal være regler omkring optagelse på håndboldlinjen. Derudover er der en lang række forventninger og krav som optagne elever samt deres forældre forpligter sig til.

Til gengæld vil klubben til enhver tid forsøge at stille bedst mulig kvalificeret trænerkapacitet til rådighed.

Se præsentation af skolen og talentklasserne