Generel info

Fravær
Fravær meldes til træner/fysioterapeut. Det skal meldes i tidsrummet 7.30 – 7.50. Det kan gøres på en af følgende måder:

Telefontid
Trænerne har telefontid alle hverdage kl. 07.30 – 07.50. I telefontiden kan der meldes afbud på grund af sygdom, behov for kontakt til træneren mv. Der henstilles til korte samtaler, idet der kan være andre, der ønsker at få kontakt. Er der ikke tid til at få drøfte den aktuelle situation kan der aftales et andet tidspunkt.

Forældremøde
Der afholdes forældremøde 2. onsdag i september hvert år. Trænerne er repræsenteret, og vi ønsker en dialog/sparring omkring projektet.

Tape, harpiks og isposer
Er inklusiv i den månedlige betaling. Indkøbes af klubben.

Dukseordning
Duksene er ansvarlige for at omklædningsrummene forlades i rydelig stand, oprydning i hallen samt frugt/brød. Der vil være 2 spillere for hver uge. De har ansvaret for, at der er frugt/brød i henhold til frugt- / brødordningen samt at hallen og omklædningsrummene er ryddet op og efterlades i ordentlig stand. Hvis klubben modtager klager eller henstillinger fra Holing vil det gå videre til de ansvarlige i henhold til dukseordningen. Fordeling af spillere på “dukseordning” klares af trænerne. Den vil sendt til forældrenes mail. Det er spillernes og forældrenes eget ansvar, at holde sig orienteret om ordningen.

Træning i Holing
Spillerne skal være klar (omklædt, med tape osv.) kl. 07.50 i hallen.

Hver spiller skal selv medbringe en bold af god kvalitet til hver træning.

Træningspas fra kl. 7.50 – kl. 09.30.

Udgangspunktet for håndboldlinjen er, at ingen træninger aflyses og tilsvarende er der ingen fritagelse. Det er alene situationer i skoleregi, f.eks. eksamener, hvor der er mødepligt, som giver fritagelser.

For spillere i 9.klasse vil der være valgfrihed i forhold til træning i læseferien. Klubben anbefaler, at spilleren deltager i det omfang det er muligt.

Skader
Træneren er ikke fysioterapeut eller læge. Dette betyder, at skader mv. ligger uden for håndboldlinjen.