Fravær
Fravær meldes til træner/fysioterapeut. Det skal meldes i tidsrummet 7.30 – 7.50. Det kan gøres på en af følgende måder:

Telefontid
Trænerne har telefontid alle hverdage kl. 07.30 – 07.50. I telefontiden kan der meldes afbud på grund af sygdom, behov for kontakt til træneren mv. Der henstilles til korte samtaler, idet der kan være andre, der ønsker at få kontakt. Er der ikke tid til at få drøfte den aktuelle situation kan der aftales et andet tidspunkt.

Forældremøde
Der afholdes forældremøde 2. onsdag i september hvert år. Trænerne er repræsenteret, og vi ønsker en dialog/sparring omkring projektet.

Tape, harpiks og isposer
Er inklusiv i den månedlige betaling. Indkøbes af klubben.

omklædningsrum og styrkelokalet.
Spillerne  er ansvarlige for at omklædningsrummene forlades i  rydelig stand,og de skal efterlade styrkelokalet i oprydelig stand. Hvis det ikke overholdes kan vi i værste fald miste adgangen til styrkelokalet og det samme gælder Brydernes styrkelokale.

 

 

Træning i Holing
Spillerne skal være klar (omklædt, med tape osv.) kl. 07.50 i hallen.

Hver spiller skal selv medbringe en bold af god kvalitet til hver træning.

Træningspas fra kl. 7.50 – kl. 09.20

Udgangspunktet for håndboldlinjen er, at ingen træninger aflyses og tilsvarende er der ingen fritagelse. Det er alene situationer i skoleregi, f.eks. eksamener, hvor der er mødepligt, som giver fritagelser.

For spillere i 9.klasse vil der være valgfrihed i forhold til træning i læseferien. Klubben anbefaler, at spilleren deltager i det omfang det er muligt.

Skader
Træneren er ikke fysioterapeut eller læge. Dette betyder, at skader mv. ligger uden for håndboldlinjen.