Eliteklassen er et projekt, startet i et samarbejde imellem HHX Herning, Herning Elite og de lokale idrætsforeninger, og omfatter i dag ungdomsuddannelserne nævnt nedenfor.

I eliteklassen arbejdes der med to ugentlige morgentræninger tirsdag og torsdag.

Formålet med træningerne er, at udbygge på spillerens individuelle tekniske færdigheder, samt at styrke spilleren fysiske træning. De konkrete træninger vil være opbygget med fokus på spillerens tekniske og taktiske færdigheder. Eksempelvis afleveringsteknik, skudteknik, fintetræning og vurderingsspil.

Spillerne der deltager i morgentræningerne er elever fra Handelsskolen-HHX Herning, Herning Gymnasium-STX, Højere Teknisk Eksamen-HTX Herning og Højere Forberedelses eksamen-HF. D går i samme klasse og har tilrettelagt et skema, således at de kan deltage i morgentræningerne, uden dette påvirker deres skolearbejde.

Eleverne er forpligtet til at komme til morgentræningerne og er medansvarlige i at træningerne giver det ønskede udbytte.

I tilfælde af afbud i forbindelse med sygdom eller andet melder eleverne telefonisk tilbage til træneren hurtigst muligt, gerne dagen før.