Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Ændringer i klubbens vedtægtsændringer
  4. Ændring af klubbens regnskabsår
  5. Indføre divisionstillæg til kontingentet

Ca. 40 var dukket op.

 

Ad. 1

Anker er valgt.

Indkaldelsen er indkaldt rettidigt. Opslag har været ophængt ved klublokalet. Generalforsamlingen gyldig.

Ad. 2

HCM

Vi mener vi har 50.000 kr til gode i det gamle HCM. Dem forfølger vi som alle andre kreditorer forfølger deres tilgodehavende.

Nyt HCM er startet. Nyt setup. Mere lokalforankret. HFH ejer 100% af det nye HCM. Vi ejede 16% i det gamle HCM. Rent juridisk er HCM helt adskilt fra HFH, så HCMs økonomi er uafhængig af HFHs økonomi = vi kan ikke blive berørt af en evt. konkurs af HCM.

Sæsonopstart

God ro i klubben. Bedre end der har været længe. Bestyrelsen koncentrerer os mere om at drive en håndboldklub og mindre tid på at udrede konflikter.

Økonomi

Vi mangler stadig penge i kassen, hvorfor vi har et forslag om at øge spillerbetalingen. Se pkt. 5.

Vi kan konstatere at det er væsentligt dyrere at drive et divisionshold end de andre hold. Udgiften løber hurtigt op på 30.000 kr inden vi har betalt halleje og trænerlønninger. Det skyldes en masse gebyrer, dommeromkostninger mv.

Vi har forsøgt at skaffe penge via sponsorer og via klubaktiviteter. Her mangler vi hjælp og opbakning.

Vedtægtsændringer

Blev godkendt på ordinær generalforsamling, men kommunen havde nogle indsigelser, der skal stemmes igennem i dag.

Ad. 3

Anker gennemgik ændringer kommunen har kommenteret og de rettelser det har medført.

Grundet til at vi ønsker at omlægge regnskabsåret til at følge sæsonen, er at det er nemmere at styre økonomien og planlægge aktiviteterne, når økonomien følger en sæson. Endvidere er det nemmere at fastsætte kontingentet, når vi ved hvilket andre tilskud vi får i indeværende sæson og hvor mange spillere vi har. Dette vil også følge HCMs regnskab, hvilket er en fordel.

Der var kritik af at vedtægtsændringerne ikke reelt var tilgængeligt for medlemmerne, fordi de hang i et lukket lokale. Bestyrelsen blev opfordret til en anden gang at sende det materiale med, som der er relevant for mødet, når man indkalder til mødet.

En god debat om vedtægterne og hvad de betyder. Der var bl.a. fokus på den bemyndigelse som en bestyrelse kan få af en generalforsamling til at sætte kontingentet. Det er generalforsamlingen der kan vælge at give bestyrelsen en bemyndigelse. En mulighed der nok sjældent vil komme i anvendelse efter vi har ændret regnskabsåret.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 2 stemte imod.

Ad. 4

Morten redegjorde for bestyrelsens prioritering af, at aktiviteterne skal hvile i sig selv rent økonomisk og tilskud fra HFHs Venner og Forældreforeningen skal gå til forbedringer i klubben.

Da denne bestyrelse overtog økonomien valgte bestyrelsen at lukke ned fra alle ikke nødvendige aktiviteter fordi der var et hul i kassen på ca. 300.000 kroner. I dag er det reduceret til ca. 50-75.000 kr i forventet underskud.

Vi er gået fra at være en klub dybt afhængig af eksterne midler til næsten at være i balance.

  • Trænerlønninger er beskåret.
  • Ingen penge på udstyr
  • Indtægt fra Triatlon event
  • Bedre kampplanlægning – besparelse af rengøring af hallen (harpiks) ved kun at spille i en hal

Vi har brug for hjælp til at finde sponsorer og til at finde pengeskabende klubaktiviteter samt hjælp til at udføre disse. Bestyrelsen kan ikke drive de aktiviteter også.

Forslag: Messehallerne er en mulighed. Morten har forsøgt at få fat i dem og melde os på banen. Men der er mange om buddet. Vi har tidligere haft opgaver ved MCH, men havde til sidst svært ved at stille folk til opgaverne.

Det vil være en god ide, at man fik en tradition op at køre med 1-2 andre aktiviteter ala påskecup. Så ved forældre at det skal de deltage i. Det vil give en relativ fast indtægt og skabe grobund for at forældre ved de skal deltage i disse aktiviteter.

Forslag: Oprette en liste, hvor man kan melde sig på, hvis man gerne vil hjælpe med opgaver.

Ros fra generalforsamlingen til bestyrelsen for arbejdet med at rette økonomien op.

Ad. 5

Kontingent-sat på divisionsspillere på 600 kr. gælder årgang U14 – U18. Dog ikke U18 drenge, da der er en eksisterende aftale med Ikast om dette hold. Det vil blive forsøgt indarbejdet senere.

Omkostningerne ved at drive divisionshold er ret store. Selv dette tillæg kan ikke dække de omkostninger der er ekstra på divisionsholdene.

God debat om det rimelige i at det er på udvalgte spillere kontra spredt ud på alle.

Enstemmigt vedtaget.

Benjamin (Formanden) opfordrede endnu en gang til at tage kontakt til ham, hvis man har et ønske om at søge støtte til kontingent- og stævneudgifter mv. Alle der har søgt indtil videre har fået.

Formandens afsluttende bemærkning

Husk at der er valg til bestyrelsen næste gen.forsamlinger. Benjamin stiller ikke op igen, så der kommer en ny formand efter næste ordinære generalforsamling. Har du lyst til at bidrage med bestyrelsesarbejdet, så er de der derfor mulighed for det på næste generalforsamling.

Referent: Thomas Hannibal

Referat ekstraordinær generalforsamling d. 23/9-18

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *