Der er forskellige støtteordninger, hvor klubben eller andre kan hjælpe et medlem om at søge økonomisk støtte til kontingent mv. Læs mere om de enkelte ordninger nedenfor (klik på plus-tegnet i bjælken).

[su_accordion][su_spoiler title=”DGI” open=”no” style=”default” icon=”plus-circle” anchor=”” class=”hfh_accordion”]

Her kan vi søge i puljen “Foreningsliv for alle”.

Støtten gives til:

  • Børn og unge op til 25 år af vanskeligt stillede forældre, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.
  • Nytilkomne voksne flygtninge og asylansøgere, hvor få midler sætter sine begrænsninger.

Man kan søge støtte til:

  • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år. Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Hvis vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af kontingentudgiften.
  • Deltagelse i stævner og lejre, maks. 500 kr. årligt.

Hvem kan ansøge

Klubben kan ansøge på vegne af et medlem. Kontakt: Thomas Hannibal.

Læs mere på DGIs hjemmeside: https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-inklusion/sociooekonomisk-udsatte-borgere/pulje-foreningsliv-for-alle

Erfaring

Vi har gode erfaringer med at medlemmer kan opnå støtte til stævner og kontingent. Tidligere har vi ex. søgt om 2500 kr/spiller til Partille Cup og 350 kr/spiller til Påske Cup.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Herning Kommune” open=”no” style=”default” icon=”plus-circle” anchor=”” class=”hfh_accordion”]

Her kan søge om “Fritidspas” for børn og unge.

Støtten gives til:

  • Målgruppen er børn mellen 6 og 18 år som er fritidsinaktive, og har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet. 
  • Fritidspas er en midlertidig hjælp. Det er målet, at barnet efter et år kan fortsætte i aktiviteten på anden vis.
  • Støtten gives ikke til børn der allerede går til en aktivitet.

Man kan søge støtte til:

  • Barnet kan modtage støtte for op til 1.500 kr. i op til et år.

Hvem kan ansøge

  • Alle professionelle voksne med relation til barnet kan søge om fritidspas. Ex. Lærere, pædagoger, socialrådgivere, sundhedsplejersker, familierådgivere og -guider.

Læs mere på Herning Kommunes hjemmeside: https://barn.herning.dk/saarbare-boern-og-unge/fritidspas-for-boern-og-unge

[/su_spoiler]
[/su_accordion]