Bogholder og Conventus ansvarlig

Charlotte Dalsgaard

Mobil: 30-375817

Email: cd@siemens.com

 

Indkøb af materialer

Kenneth Rasmussen

Mobil: 22-266642

Email: kenneth1919@me.com

 

Udvalget varetager klubbens økonomi:

Vi har følgende opgaver:

* Udarbejdelse af budgetter og regnskaber

* Daglig bogføring

* Betalinger af kreditorer

* Opkrævning af kontingent via Conventus

* Vedligeholdelse og oprettelser i Conventus

* Fakturering sponsorer o.lign

* Udbetaling af trænerlønninger + godkendelse af kørselsopgørelser

* Administration af økonomi vedr. TAK

* Kontraktadministration (trænerkontrakter)

* Betaling til stævner o.lign.