Sportsligt udvalg

Formål
Det sportslige udvalg søger sammen med bestyrelsen at udvikle klubben i form af en strategi, den røde tråd.

Opgaver
 Foreslår indstillinger og afviklinger af trænere til bestyrelsen
 Udvikling i form af kurser/uddannelse/møder m.v.
 Har den overordnede kontakt til trænere.
 Godkender evt. oprykning af spillere.
 Planlægger træningstider/mængde/indhold/deltagelse i Cup.
 Har ansvaret for implementering og opdatering af “den røde tråd” og trænermanual.
 Foreslår opstartsstævner for de forskellige afdelinger.

Formand
Morten Larsen
 30 85 34 53
 mr.larsen86@gmail.com
 Jyllandsgade 4, 2. TH, 7400 Herning
Ansvarlig for U12 og nedefter (drenge/piger)
Lasse E. Christensen
 29 93 66 89
 lasse_elmholdt@hotmail.com
Ansvarlig for U14 og U16 (drenge/piger)
Kenneth Rasmussen
 22 26 66 42
 kenneth1919@me.com
 Grindsted landevej 7, 7200 Grindsted
Ansvarlig for U18 og opefter (drenge/piger)
Morten Larsen
 30 85 34 53
 mr.larsen86@gmail.com
 Jyllandsgade 4, 2. TH, 7400 Herning
Medlem
Kenneth Rasmussen
 22 26 66 42
 kenneth1919@me.com
 Grindsted landevej 7, 7200 Grindsted