Formål
Sponsorudvalgets funktion er at undersøge mulighederne for at skaffe indtægter til klubben via sponsorer. Sponsorindtægterne vil kunne anvendes til eksempelvis øget tilskud til stævner, nyt udstyr, tilskud til nye initiativer i klubben og meget andet.

Opgaver
 Opsøger mulige og nuværende sponsorer/sælger sponsorate
 ponsorpleje
 Fremsende aftaler til kassereren til fakturering
 Tryk på spillertøj efter klubbens retningslinjer
 Tegning af målscoreaktier
 Deltager i forældremøder med fokus på salg af trøjesponsorater
 Laver aftale med OK om benzinkort

Beskrivelse af udvalgsarbejdet
Klubben har aktuelt et koncept, som der kan tages udgangspunkt i, men der er åbent for nye tiltag og nytænkning omkring sponsorater, da konceptet stadig ikke er fuldt ud udviklet.

Det er vigtigt, at understrege, at det absolut er frivilligt at sponsere klubben. Udvalget er ikke tiltænkt, at ”gå tiggergang” blandt mulige sponsorer. Derfor må der aldrig lægges pres på personer for at få dem til at sponsere klubben.

Udtænke koncepter og muligheder. Vi har et koncept, men det kan fortsat udvikles og andre kan komme til.

Ambasadører
Fungere som bindeled mellem sponsorudvalget og de enkelte årgang. Dette er for at opnå størst mulig kontakt med potentielle sponsorer.

Koordinator
Koordinatorens funktion er at sendes bekræftelser til sponsorerne, tages imod logoer og bestilles skilte m.v.

Vi søger nye og flere sponsorer
Kontakt gerne en af os for en snak om mulighederne og for yderligere informationer. (indsæt link her)

[pods name=”personale” where=”tillidspost.name = ‘Formand Sponsorudvalget'” template=”VisUdvalgsFormand”]
[pods name=”personale” where=”tillidspost.name = ‘Sponsor koordinator'” template=”VisUdvalgsFormand”]
[pods name=”personale” where=”udvalg.name = ‘Sponsorudvalg'” template=”VisUdvalgsMedlem”]
[pods name=”personale” where=”tillidspost.name = ‘Sponsor ambasadør'” template=”VisUdvalgsFormand”]