Økonomiudvalg

Formål
Varetage klubbens økonomi.

Opgaver
 Udarbejdelse af budgetter og regnskaber
 Daglig bogføring
 Betalinger af kreditorer
 Opkrævning af kontingent via Conventus
 Vedligeholdelse og oprettelser i Conventus
 Fakturering sponsorer o.lign
 Udbetaling af trænerlønninger + godkendelse af kørselsopgørelser
 Administration af økonomi vedr. TAK
 Kontraktadministration (trænerkontrakter)
 Betaling til stævner o.lign.

Beskrivelse af udvalgsarbejdet
Opgaverne er delt imellem udvalgsmedlemmerne. Ex. kan bogføringen varetages af en person og opkrævninger mv. af en anden.

Formand
Morten Larsen
 30 85 34 53
 mr.larsen86@gmail.com
 Jyllandsgade 4, 2. TH, 7400 Herning
Medlem
Karina Bugge Larsen