Formål
Varetage klubbens økonomi.

Opgaver
 Udarbejdelse af budgetter og regnskaber
 Daglig bogføring
 Betalinger af kreditorer
 Opkrævning af kontingent via Conventus
 Vedligeholdelse og oprettelser i Conventus
 Fakturering sponsorer o.lign
 Udbetaling af trænerlønninger + godkendelse af kørselsopgørelser
 Administration af økonomi vedr. TAK
 Kontraktadministration (trænerkontrakter)
 Betaling til stævner o.lign.

Beskrivelse af udvalgsarbejdet
Opgaverne er delt imellem udvalgsmedlemmerne. Ex. kan bogføringen varetages af en person og opkrævninger mv. af en anden.

Formand
Anker Søndergaard
 61 70 58 28
 ans@spektrumadvokater.dk
 Herningsholmvej 3, 7400 Herning
Medlem
Karina Bugge Larsen