Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens aktiviteter og økonomi. Bestyrelsen udstikker rammerne for udvalgene, som er klubbens udførende part sammen med trænere og frivillige.

Bestyrelsen afholder typisk 8-10 møder om året.

Du er meget velkommen til at kontakte et eller flere af bestyrelsens medlemmer, hvis du har spørgsmål eller ideer/emner du ønsker at bestyrelsen skal forholde sig til.

Formand
Benjamin Stræde
 28 57 32 70
 formand@herningfh.dk
 Sønderagervej 46, 3. tv, 7400 Herning
Kasserer
Morten Larsen
 30 85 34 53
 mr.larsen86@gmail.com
 Jyllandsgade 4, 2. TH, 7400 Herning
Medlem
Anker Søndergaard
 61 70 58 28
 ans@spektrumadvokater.dk
 Herningsholmvej 3, 7400 Herning
Medlem
Michael Poulsen
 40 12 21 23
 mp@fondensparta.dk
 Strandvejen 24, 7451 Sunds
Medlem
Thomas Hannibal
 53 39 18 14
 thomas.hannibal@gmail.com
 Rugvænget 34, 7400 Herning
Suppleant
Claus Sørensen