Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens aktiviteter og økonomi. Bestyrelsen udstikker rammerne for udvalgene, som er klubbens udførende part sammen med trænere og frivillige.

Bestyrelsen afholder typisk 8-10 møder om året.

Du er meget velkommen til at kontakte et eller flere af bestyrelsens medlemmer, hvis du har spørgsmål eller ideer/emner du ønsker at bestyrelsen skal forholde sig til.

Formand
Michael Poulsen
 40 12 21 23
 mp@fondensparta.dk
 Strandvejen 24, 7451 Sunds
Kasserer
Anker Søndergaard
 61 70 58 28
 ans@spektrumadvokater.dk
 Herningsholmvej 3, 7400 Herning
Medlem
Jesper Ganderup Nielsen
 23 30 94 86
 jesper@skolegade82.dk
 Skolegade 82, 7400 Herning
Medlem
Lasse Brøste
 27 88 02 61
 lasse.broste@gmail.com
Medlem
Thomas Hannibal
 53 39 18 14
 thomas.hannibal@gmail.com
 Rugvænget 34, 7400 Herning