Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens aktiviteter og økonomi. Bestyrelsen udstikker rammerne for udvalgene, som er klubbens udførende part sammen med trænere og frivillige.

Bestyrelsen afholder typisk 8-10 møder om året.

Du er meget velkommen til at kontakte et eller flere af bestyrelsens medlemmer, hvis du har spørgsmål eller ideer/emner du ønsker at bestyrelsen skal forholde sig til.

Formand
Jesper Nielsen
Tlf: 23 30 94 86
Mail: jesper@skolegade82.dk

Kasserer
Mogens Eis
Tlf: 30 67 80 40
Mail: mogens_eis@hotmail.com

Medlem
Martin Meedom
Tlf: 28 12 01 41
Mail: martinmeedom@hotmail.com

Medlem
Lasse Brøste
Tlf: 23 30 94 86
Mail: lasse.broste@gmail.com