Sted: Sportcenter Holing
Tid: 19.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra udvalg nedsat under foreningen
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingentsatser
  7. Valg af mellem 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Evt.

Forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen indstiller til nedenstående ændring i vedtægterne, for at flytte generalforsamlingen, så den følger regnskabsåret. Konkret er det perioden der ændres fra “15. januar – 28. februar”  til “15. august – 1. oktober”.

7 Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. august – 1. oktober. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse finder sted ved opslag på klubbens hjemmeside samt pr. mail til klubbens medlemmer + relevante samarbejdspartnere, forældreforeningen, HFH’s venner, Holing og Herning Elite mm. Indkaldelse kan efter bestyrelsens beslutning ske pr. brev til hvert enkelt medlem.

For mere info henvises til vedtægterne i menuen Klubben.

Indkaldelse til generalforsamling 24/2 kl. 19

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *