Klubben er afhængig af frivillig hjælp fra forældre for at gennemføre aktiviteterne på holdene og i klubben. Derfor forventes det at alle forældre deltager i klubbens aktiviteter og hjælper klubben.

Forældrehjælp sker dels på den årgang og det hold ens børn er tilknyttet og dels i klubregi.

Opgaver som forældrene på hver årgang og hvert hold skal dække ind er bl.a.:

 • Deltager i kørselsordninger ifm. kampe
 • Sidder ved dommerbord ifm. kampe
 • Overnatter med spillerne (af samme køn) ifm. stævner
 • Være holdleder
 • Arrangere sociale aktiviteter for årgangen
 • Tøjvask
 • Evt. hjælpetræne mindre årgange
 • Deltage i forældreråd

Opgaver som forældre forventes at deltage i på klubniveau:

 • Vagter ifm. Påske Cup
 • Tovholder ifm. deltagelse ved Partille Cup
 • Klubopgaver, hvor der kan tjenes penge til klubben
 • Hjælpe vores støtteforeninger, så vi kan søge penge hos dem. Konkret handler det om at påtage sig nogle få vagter til Banko-spil i Herning.
 • Hjælpe med at afvikle stævner og kampe

For herning FH er det vigtigt at klubben ikke bare er et sted hvor man sætter sit barn af, men en klub man er en del af.