TAK - Forældre og elev information

TAK- og EIK Kontingent:

Gennem de sidste år har HFH oplevet en kraftig vækst i antallet af elever på håndboldlinjen, hvilket har medført stigende omkostninger.

Der er derfor indført et TIK- og EIK kontingent på  400,00 pr. måned for alle elever. Kontingentet indføres primært på grund af stigende udgifter til lønninger til trænere og fysioterapeuter. Den nuværende betaling til harpiks, isposer og tape vil være inklusiv i den fremtidige betaling. Kontingentet betales i 10 rater fordelt over skoleåret fra august til maj.

Der foretages indbetaling til konto nr. 7604 1594979

Spillernavn skal være posteringstekst.

 


Forældre melder telefonisk ind ved eventuel sygdom eller andet fravær.

Telefontid hos træneren og fysioterapeuten er alle hverdage kl. 07.30 – 07.50. I telefontiden kan der meldes afbud på grund af sygdom, behov for kontakt til træneren mv. Der henstilles til korte samtaler, idet der kan være andre, der ønsker at få kontakt. Er der ikke tid til at få drøfte den aktuelle situation kan der aftales et andet tidspunkt. Sygdom eller anden vigtig akut information til træner og fysioterapeut kan til enhver tid meldes pr. sms.

NYT!! Link til registrering af fravær: find det her

 

Forældremøde:

Der afholdes forældremøde 2. onsdag i september hvert år. Trænerne er repræsenteret, og vi ønsker en dialog/sparring omkring projektet..

 

Tape, harpiks og isposer:

Er inklusiv i den månedlige betaling. Indkøbes af klubben.

Dukseordning:

Duksene er ansvarlige for at omklædningsrummene forlades i rydelig stand, oprydning i hallen samt frugt/brød. Der vil være 2 spillere for hver uge. De har ansvaret for, at der er frugt/brød i henhold til frugt- / brødordningen samt at hallen og omklædningsrummene er ryddet op og efterlades i ordentlig stand. Hvis klubben modtager klager eller henstillinger fra Holing vil det gå videre til de ansvarlige i henhold til dukseordningen. Fordeling af spillere på "dukseordning" klares af trænerne. Den vil blive lagt på hjemmesiden og sendt til forældrenes mail. Det er spillernes og forældrenes eget ansvar at holde sig orienteret om ordningen.

Træning i Holing:

Spillerne skal være klar (omklædt, med tape osv.) kl. 07.50 i hallen.

Hver spiller skal selv medbringe en bold af god kvalitet til hver træning.

Træningspas fra kl. 7.50 – kl. 09.30.

Udgangspunktet for håndboldlinjen er, at ingen træninger aflyses og derfor heller ikke ingen fritagelse. Det er alene situationer i skoleregi, f.eks. eksamener, hvor der er mødepligt, som giver fritagelser.

For spillere i 9.klasse vil der være valgfrihed i forhold til træning i læseferien. Klubben anbefaler, at spilleren deltager i det omfang det er muligt.

Træneren er ikke fysioterapeut eller læge. Dette betyder, at skader mv. ligger uden for håndboldlinjen.

Kontaktpersoner:

Håndboldtræner: kenneth Rasmussen tlf: 22266642
Fysioterapeut:  Mathias Jørgensen tlf : 42365556