Et lille antal medlemmer var dukket op til generalforsamlingen den 31. januar, hvor de var med til at genvælge bestyrelsen, godkende regnskabet, godkende ændringer i vedtægterne, fastsætte kontingent (samme som forrige år) og genvælge revisorer og suppleanter.

På generalforsamlingen berettede formanden, Benjamin, om det forgangne år. Det gennemgående tema var at der var brugt mange kræfter på at få styr på tingene og glæden over at have fundet stabilitet i bestyrelsesarbejdet. Han berettede også om situationen med HC Midtjylland og HFHs rolle og om indsatsen ift. at få styr på sit trænerteam tidligere på sæsonen. Benjamin sluttede af med at takke de mange frivillige i klubben, trænere og ikke mindst de to støtteforeninger.

Morten gennemgik regnskabet. Også her var temaet oprydning og styr på eget hus. Mange udgifter fra tidligere års dispositioner har slået et hul i klubkassen. Bestyrelsen har prioriteret at få afviklet tidligere tiders hængepartier. Dette havde ikke kunne lade sig gøre uden hjælp fra de to støtteforeninger. Der er indgået en aftale med støtteforeninger om at vi ikke mere kommer og spørger om hjælp til at lukke huller, men at støtteforeninger fremover skal støtte nye initiativer og aktiviteter der direkte kommer spillere til gode.

Thomas gennemgik de fokusområder bestyrelsen vil arbejde med i det kommende år.

Grundet de nye vedtægter blev der ikke valgt kasserer og formand – disse poster besætter bestyrelsen selv. Til bestyrelsen blev følgende genvalgt: Morten Larsen, Thomas Hannibal, Anker Søndergaard, Michael Poulsen og Benjamin Stræde. Claus Sørensen blev valgt som suppleant. Kim Simonsen og Henrik Brandt blev genvalgt til revisorer.

Bestyrelsen genvalgt på generalforsamlingen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *