Herning, den 13. september 2017:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Herning Forenede Håndboldklubber
mandag den 9. oktober 2017 kl. 18.30
i Sportscenter Herning, mødelokale 1.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg til bestyrelsen:
• Valg af kasserer (3 mdr):
Else Dohm – ikke villig til genvalg
• Valg af bestyrelsesmedlem (3 mdr):
Pernille Sørensen – ikke villig til genvalg
• Valg af sekretær (1årog3mdr):
Jan Jepsen - ikke villig til genvalg
• Valg af suppleant (3 mdr):
Lise Kjærgaard - ønsker ikke genvalg

3. evt.
Vi mangler kandidater til bestyrelsen, så har du lyst til at give en hånd med i foreningen, er du velkommen til at kontakte formand Benjamin Stræde på 28-573270.

Det er vigtigt, at klubben finder en ny bestyrelse ved den ekstraordinære generalforsamling.
Hvis der ikke er en ny bestyrelse, vil der blive indstillet til opløsning af foreningen.

Mandag den 25. september kl 19.00 vil der være uformel oplæg om formandens visioner for fremtiden i mødelokalet i klublokalet. Derudover vil de enkelte bestyrelsesposter også blive skitseret visuelt, så man vil kunne få et indblik i det arbejde, som man siger ja til. Så hvis man overvejer at træde ind i bestyrelsen, men ikke ved, hvad det konkret handler om, så er man meget velkommen.

Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af følgende personer(som sidder et år mere) udover dem som er på valg: Formand Benjamin Stræde
Bestyrelsesmedlem Morten Larsen
Suppleant Lars Goller

Husk uden frivillige – ingen klub.

Vedtægterne kan læses her.

 

SPORTolv

Håndbolden og Herning FH var godt repræsenteret til weekendens SPORTolv.
En stor tak til Mille, Mathilde, Lasse, Oliver, Jeppe og Alexander fra U16, som så flot styrede og vejledte børn og unge på banen denne gang.

TAK TIL ALLE VORES SPONSORER: